Uitgebreide indicatie

Indicated for routine prophylaxis of bleeding episodes in patients with haemophilia A or haemophil

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof

Marstacimab

Domein

Cardiovasculaire aandoeningen

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Overige medicatie hart-en vaatziekten

Uitgebreide indicatie

Indicated for routine prophylaxis of bleeding episodes in patients with haemophilia A or haemophilia B.

Fabrikant

Pfizer

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

Oktober 2023

Verwachte registratie

November 2024

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Bronnen
NCT03938792

Verwacht patiëntvolume per jaar

Er is op dit moment niets bekend over het verwachte patiëntvolume.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.