Extended indication Moderate-to-severe active ulcerative colitis (UC) in adults
Therapeutic value Possible added value
Total cost 31,325,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Mirikizumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Bowel diseases
Extended indication Moderate-to-severe active ulcerative colitis (UC) in adults
Manufacturer Eli Lilly
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments IL23i

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date May 2022
Expected Registration July 2023
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options anti-TNF, vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib
Therapeutic value Possible added value
Substantiation De verwachting is dat dit geneesmiddel voornamelijk zal gaan concurreren met ustekinumab een iets minder specifieke IL12/23-remmer, die nu veelal wordt ingezet na falen van anti-TNF. Bij psoriasis is het specifiek remmen van enkel IL-23 effectiever gebleken dan IL12/23. Mogelijk is dit ook het geval voor chronische darmontsteking. Het geneesmiddel geeft minder bijwerkingen en er zal daardoor waarschijnlijk substitutie plaatsvinden van ustekinumab naar mirikizumab.
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 50-600 mg
References NCT03518086 (LUCENT 1); Sandborn et al. Gastroenterology. 2020;158(3):537-49.e10.; Lluís Puig. The role of IL 23 in the treatment of psoriasis. Epub 2017 Feb 20.;

Expected patient volume per year

Patient volume

< 1,750

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Crohn-colitis.nl; vektis
Additional comments Colitis ulcerosa komt steeds vaker voor met name in de westerse landen. Er zijn momenteel ruim 80.000 mensen in Nederland met een chronische darmontsteking. Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen. Hiervan heeft iets meer dan de helft ulcerative colitis. Het aantal patiënten dat op dit moment een biological ontvangt vanwege ulcerative colitis bedraagt ongeveer 7.000. De verwachting is dat ongeveer een kwart hiervan in aanmerking zal komen voor mirkizumab.

Expected cost per patient per year

Cost 14,900.00 - 20,900.00
References op basis van lijstprijs en posologie onderhoudsdosering
Additional comments Indien de prijs vergelijkbaar zal zijn met het concurrerende geneesmiddel ustekinumab: 90mg wegwerpspuit kost €2.986,74. Voor de behandeling van een patiënt betekent dit 5 tot 7 spuiten per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

31,325,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Psoriasis, Crohn
References Pipeline Lilly

Other information

There is currently no futher information available.