Uitgebreide indicatie Moderate-to-severe active ulcerative colitis (UC) in adults
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 4.475.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Mirikizumab
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Darmziekten
Uitgebreide indicatie Moderate-to-severe active ulcerative colitis (UC) in adults
Fabrikant Eli Lilly
Werkingsmechanisme Interleukineremmer
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen IL23i

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum April 2022
Verwachte registratie Juni 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties anti-TNF, vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De verwachting is dat dit geneesmiddel voornamelijk zal gaan concurreren met ustekinumab een iets minder specifieke IL12/23-remmer, die nu veelal wordt ingezet na falen van anti-TNF. Bij psoriasis is het specifiek remmen van enkel IL-23 effectiever gebleken dan IL12/23. Mogelijk is dit ook het geval voor chronische darmontsteking. Het geneesmiddel geeft minder bijwerkingen en er zal daardoor waarschijnlijk substitutie plaatsvinden van ustekinumab naar mirikizumab.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 4 weken
Dosis per toediening 50-600 mg
Bronnen NCT03518086 (LUCENT 1); Sandborn et al. Gastroenterology. 2020;158(3):537-49.e10.; Lluís Puig. The role of IL 23 in the treatment of psoriasis. Epub 2017 Feb 20.; NCT03524092

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

200 - 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Crohn-colitis.nl (1); declaratiedata (2); Expert opinie (3);
Aanvullende opmerkingen Colitis ulcerosa komt steeds vaker voor met name in de westerse landen. Er zijn momenteel ruim 90.000 mensen in Nederland met een chronische darmontsteking. Dit is ongeveer 1 op de 200 mensen. Hiervan heeft iets meer dan de helft ulcerative colitis (1). Het aantal patiënten dat op dit moment een biological ontvangt vanwege ulcerative colitis bedraagt ongeveer 7.000 (2). In het maximale scenario komen zij allemaal in aanmerking met de voorgestelde indicatie. De verwachting is echter dat ongeveer een 200 tot 300 patiënten in aanmerking zullen komen voor mirikizumab (3).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 14.900,00 - 20.900,00
Bronnen op basis van lijstprijs en posologie onderhoudsdosering
Aanvullende opmerkingen Indien de prijs vergelijkbaar zal zijn met het concurrerende geneesmiddel ustekinumab: 90mg wegwerpspuit kost €2.986,74. Voor de behandeling van een patiënt betekent dit 5 tot 7 spuiten per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.475.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Psoriasis, Crohn
Bronnen Pipeline Lilly

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.