Extended indication Extension of indication to include treatment and prophylaxis of bleeding in children below 12 years
Therapeutic value Possible equal value
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Nonacog beta pegol
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Hemostasis promoting medication
Extended indication Extension of indication to include treatment and prophylaxis of bleeding in children below 12 years of age with haemophilia B including previously untreated patients for REFIXIA.
Proprietary name Refixia
Manufacturer Novo Nordisk
Therapeutical formulation Powder for injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date December 2022
Expected Registration August 2023
Orphan drug Yes
Registration phase Registered and reimbursed
Additional remarks Positieve CHMP-opinie juni 2023

Therapeutic value

Current treatment options Er zijn diverse factor IX stollingsfactor preparaten beschikbaar voor kinderen jonger dan 12 jaar (Benefix, Rixubis, Alprolix, Idelvion).
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation De PARADIGM-6 trial in kinderen (inclusief PUPs) met hemofilie B <2% laat goede effectiviteit zien van dit langwerkende FIX product. Er is meerwaarde ten opzichte van de bestaande kortwerkende FIX preparaten. Er is waarschijnlijk gelijke effectiviteit ten opzichte van de andere 2 langwerkende FIX preparaten. Refixia (Nonacog beta pegol) is tot nu toe het enige preparaat dat alleen voor jonger dan 12 jaar geregistreerd is.
References NCT01467427

Expected patient volume per year

Patient volume

< 45

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Erfelijkheid.nl
Additional remarks Het totaal aantal hemofilie B patiƫnten wordt geschat op 400 in Nederland. Hemofilie B komt hoofdzakelijk bij mannen voor. Er zijn ongeveer 2 miljoen kinderen in Nederland in de leeftijd tot 12 jaar. Dit betekent dat er ongeveer 45 patiƫnten in deze leeftijdsklasse vallen. Mogelijk zal een gedeelte van deze groep gebruik gaan maken van de behandeling. De plaatsbepaling hangt mede af van de centrale inkoop en de overtuiging van de behandelaar over de theoretische nadelige effecten van PEG (die er niet is bij andere langwerkende FIX producten).

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.