Olaparib

Werkzame stof
Olaparib
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Borstkanker
Uitgebreide indicatie
Lynparza is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with germline BRCA1/2-mutations, who have HER2 negative locally advanced or metastatic breast cancer. Patients should have previously been treated with an anthracycline and a taxane in the (neo)adjuvant or metastatic setting unless patients were not suitable for these treatments. Patients with hormone receptor (HR)-positive breast cancer should also have progressed on or after prior endocrine therapy, or be considered unsuitable for endocrine therapy.

1. Product

Merknaam
Lynparza
Fabrikant
AstraZeneca
Werkingsmechanisme
PARP-remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
PARP inhibitor

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
April 2018
Verwachte registratie
April 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie februari 2019. Geregistreerd in april 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Concurrentie van alle parp-remmers.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Mediaan 8 maand/maanden
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
300 mg
Bronnen
Robson, M. et al. N. Engl. J. Med. 2017 377, 523–533.
Aanvullende opmerkingen
Mediane behandelduur is 8,2 maanden.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 95

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant; Kankerzorginbeeld 2014; IKNL; OlympiAD publicatie.
Aanvullende opmerkingen
De fabrikant geeft aan niet meer dan 95 patiënten te verwachten. De marktpenetratie zal laag zijn omdat er vele concurrerende producten beschikbaar zijn.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
43.274
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
De lijstprijs van een tablet 150 mg is €44,46 per tablet. Bij 300 mg tweemaal daags komt dit neer op €177,84. Bij een behandelduur van 8 maanden is het totaal €43.274,40 (((365/12)*8)*4*€44,46).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.111.030

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.