Uitgebreide indicatie Adjunct Therapy to Multi-Allergen OIT in Food Allergic Patients.
Therapeutische waarde Geen oordeel
Registratiefase Geen registratie verwacht

Product

Werkzame stof Omalizumab
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Allergie
Uitgebreide indicatie Adjunct Therapy to Multi-Allergen OIT in Food Allergic Patients.
Merknaam Xolair
Fabrikant Novartis
Werkingsmechanisme Interleukineremmer
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Anti-IgE

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geen registratie verwacht
Aanvullende opmerkingen Momenteel vinden voor omalizumab binnen Food Allergy enkel studies plaats in de Verenigde Staten. Deze studies worden gesponsord door een onafhankelijke instantie, de NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) en niet door Novartis. Momenteel zijn er volgens de fabrikant geen geluiden dat omalizumab voor Food Allergy in Europa op de markt zal worden gebracht.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur Gemiddeld 18 week/weken
Toedieningsfrequentie 1 maal per 2 weken
Dosis per toediening 75 mg of 150 mg
Bronnen NCT03881696
Aanvullende opmerkingen Toediening elke 2 of 4 weken.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Er is op dit moment niets bekend over het verwachte patiëntvolume.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 1.700,00 - 3.400,00
Bronnen Farmacotherapeutisch Kompas
Aanvullende opmerkingen Xolair, 0,5 ml injectievloeistof 150mg/ml is €189,88 en Xolair, 1 ml injectievloeistof 150mg/ml is €379,75. Uitgaande van een behandeling van 18 weken en een toediening van elke 2 weken zou dat neerkomen op: €1.700-€3.400. Het kan meerkosten met zich meebrengen als het middel niet alleen ingezet wordt bij de bijwerkingen in het begin.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.