pegfilgrastim

Werkzame stof
pegfilgrastim
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Hematologie overig
Uitgebreide indicatie
In combination with plinabulin in patients with chemotherapy-induced neutropenia.

1. Product

Fabrikant
Beyondspring
Werkingsmechanisme
Overig
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Guanine nucleotide exchange factor stimulant

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
Juni 2020
Verwachte registratie
Juli 2021
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Pegfilgrastim
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Gemiddeld 12 week/weken
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
40 mg
Bronnen
NCT03294577

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Er is op dit moment niets bekend over het verwachte patiëntvolume.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Non-small cell lung cancer
Bronnen
clincaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen
Lopende fase 3 studie

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.