Uitgebreide indicatie Jaypirca as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 2.376.000,00
Registratiefase Positieve CHMP-opinie

Product

Werkzame stof Pirtobrutinib
Domein Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Non-hodgkin lymfoom agressief
Uitgebreide indicatie Jaypirca as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL) who have been previously treated with a Bruton’s tyrosine kinase (BTK) inhibitor.
Merknaam Jaypirca
Fabrikant Eli Lilly
Werkingsmechanisme Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Pirtobrutinib (LOXO-305) is een zeer selectieve, niet-covalente BTK-remmer van de volgende generatie (ncBTKi).

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum Juni 2022
Verwachte registratie Juni 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Positieve CHMP-opinie
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie april 2023

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties R-CHOP/ R-DHAP, lenalidomide, ibrutinib, bortezomib of stamceltransplantatie.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Het is een BTK-remmer met een ander aangrijpingspunt dan ibrutinib en acalabrutinib. Dit kan mogelijk een voordeel zijn. De fase 3 studie loopt nog.
Behandelduur Mediaan 8 maand/maanden
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 200mg
Bronnen Mato RA et al.Lancet 2021; 397: 892–901. Key Data Presented at ASH (American Society of Hematology) 2021 Annual Meeting (Michael L. Wang) Efficacy of Pirtobrutinib in Covalent BTK-Inhibitor Pre-Treated Relapsed / Refractory Mantle Cell Lymphoma: Additional Patients and Extended Follow-up from the Phase 1/2 BRUIN Study. ASH 2022.
Aanvullende opmerkingen Van de 90 patiënten met MCL, was het mediane aantal eerdere behandelingen dat men kreeg 3 (IQR 2–4). Alle patiënten kregen eerder een BTK inhibitor. ORR = 58%. De fabrikant geeft aan dat de mediane behandelduur 8 maanden betreft.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

33

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen IKNL (1)
Aanvullende opmerkingen Incidentie betreft in totaal 225 patiënten in 2020 voor Mantle Cell Lymphoma (MCL) (1). Gezien de indicatie zal het een vergelijkbare plek krijgen als brexucabtagene autoleucel (Tecartus®). Dit betreffen 33 patiënten.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 72.000,00
Bronnen Fabrikant
Aanvullende opmerkingen De prijs per 30 dagen betreft €9.000. Uitgaande van een mediane behandelduur van 8 maanden komt dit neer op €72.000 per patiënt per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.376.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) and small lymphocytic leukaemia (SLL) - second-line or greater
Bronnen SPS UK

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.