Uitgebreide indicatie Acanthamoeba keratitis in patients aged 13 years and older.
Therapeutische waarde Geen oordeel
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Polihexanide
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Oogaandoeningen
Uitgebreide indicatie Acanthamoeba keratitis in patients aged 13 years and older.
Fabrikant SIFI
Werkingsmechanisme Desinfectant
Toedieningsweg Oculair
Toedieningsvorm Oogdruppels
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Disinfectant that is active against bacteria and acanthamoeba.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2020
Verwachte registratie 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties De behandeling bestaat uit oogdruppels met een ontsmettende werking, zoals chloorhexidine, brolene of PHMB.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Het wordt gebruikt als vervanging van chloorhexidine. Maar nog onduidelijk wat de verwachte waarde is ten opzichte van chloorhexidine.
Bronnen NCT03274895
Aanvullende opmerkingen Clinical trial: "16 drops each in a day for 5 days,8 drops each in a day for 7 days,6 drops each in a day for 7 days and 4 drops each in a day up to clinical resolution."

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen SPS, https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/acanthamoebe-keratitis/
Aanvullende opmerkingen SPS: "Acanthamoeba keratitis is a form of keratitis with a fairly low prevalence (7 cases per 1,000,000 in Europe)." Teruggerekend naar Nederland gaat dat om maximaal 119 personen. Op de website van het Radboud UMC is het volgende terug te vinden: in Nederland komt AK weinig voor, 30 tot 40 keer per jaar. Dit aantal lijkt toe te nemen. De inschatting is dat minder dan 100 patiënten per jaar die in aanmerking zullen komen voor dit geneesmiddel.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.