Uitgebreide indicatie Ponvory is indicated for the treatment of adult patients with relapsing forms of multiple sclerosis
Therapeutische waarde Mogelijk gelijke waarde
Totale kosten 4.305.000,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Ponesimod
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Multiple sclerose
Uitgebreide indicatie Ponvory is indicated for the treatment of adult patients with relapsing forms of multiple sclerosis (RMS) with active disease defined by clinical or imaging features.
Merknaam Ponvory
Fabrikant Janssen
Werkingsmechanisme Receptoragonist
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Omhulde tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Oral selective sphingosine-1 phosphate-1 receptor agonist

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum Maart 2020
Verwachte registratie Mei 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in maart 2021. Het Zorginstituut concludeert dat ponesimod (Ponvory®) onderling vervangbaar is met de andere geneesmiddelen in het GVS-cluster 0N07XXCO V. In dat cluster zijn verschillende middelen opgenomen voor de behandeling van RMS:ozanimod (Zeposia®); teriflunomide (Aubagio®); dimethylfumaraat (Tecfidera®).

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Alemtuzumab, cladribine, fingolimod, glatiramer,interferon bèta-1a, interferon bèta-1b, natalizumab, ocrelizumab, peginterferon bèta-1a, teriflunomide
Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Tussen de sfingosine-1-fosfaat receptoragonisten is veel concurrentie en weinig verschil in aangetoonde effectiviteit. Het verschil tussen deze geneesmiddelen ligt met name in de bijwerkingsprofielen.
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 20 mg
Bronnen OPTIMUM (NCT02425644)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

200 - 500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GIP databank, hersenstichting, Nationaal MS fonds.
Aanvullende opmerkingen Hersenstichting: In Nederland komt Multiple Sclerosis voor bij ongeveer 1 op de 1.000 inwoners. Nederland telt dus ongeveer 17.000 mensen met Multiple Sclerosis. RMS komt bij ongeveer 40% van alle mensen met Multiple Sclerosis voor (6.800 personen). Door de concurrentie aan middelen zal het verwachte marktaandeel op maximaal een paar honderd patiënten komen te liggen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 12.300,00
Bronnen Z-index
Aanvullende opmerkingen De verwachte prijs per patiënt per jaar bedraagt circa €12.300. De prijzen voor de starterpack en maintenance pack staan in de z-index vermeld. Beide prijzen vallen binnen het maximale vergoedingslimiet. Er hoeft dus geen bijbetaling plaats te vinden.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.305.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Bronnen adis insight, clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen Graft-versus-host disease (fase 2)

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.