Uitgebreide indicatie Multi-Virus Prevention in Patients Post-Allogeneic Hematopoietic Cell Transplant.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Posoleucel
Domein Infectieziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Virale infecties, overig
Uitgebreide indicatie Multi-Virus Prevention in Patients Post-Allogeneic Hematopoietic Cell Transplant.
Fabrikant AlloVir
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Ja
Indieningsdatum September 2023
Verwachte registratie Oktober 2024
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Estimated primary completion datum fase 3 studie in augustus 2022.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties letermovir
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing beperkte meerwaarde verwacht
Dosis per toediening 2-4 milliliter.
Bronnen NCT04693637

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5 - 10

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Expert opinie(1);
Aanvullende opmerkingen Jaarlijks worden in Nederland circa 600 allogene stamceltransplantaties uitgevoerd. Echter, gezien de beperkte meerwaarde zal slechts een klein deel hiervan in aanmerking komen. Er wordt verwacht dat er ongeveer 5 tot 10 patiënten per jaar behandeld zullen worden (1).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Mogelijk in de toekomst ingezet bij niertransplantaties

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.