Uitgebreide indicatie Ultomiris is indicated as an add-on to standard therapy for the treatment of adult patients with gMG
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 64.800.000,00
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Ravulizumab
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Spierziekten, overig
Uitgebreide indicatie Ultomiris is indicated as an add-on to standard therapy for the treatment of adult patients with gMG who are anti-acetylcholine receptor (AChR) antibody-positive.
Merknaam Ultomiris
Fabrikant Alexion
Werkingsmechanisme Complementsysteemremming
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Expertisecentrum LUMC Leiden
Aanvullende opmerkingen Ultomiris is nu geregistreerd voor aHus en PNH.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum December 2021
Verwachte registratie September 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen Positieve opinie verkregen op 21 juli 2022. Ravulizumab is breed uitgesloten. Dit betekent dat alle toekomstige indicaties (waaronder deze) automatisch in de sluis stromen.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Cholinesterase inhibitors, corticosteroids, Immunosuppressants, Intravenous Immunoglobulins, bloodplasma transfer, Rituximab, Eculizumab
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Studie laat positieve resultaten (non-peerreviewed) van het middel zien ten opzichte van placebo (1). Het middel is nog niet vergeleken met concurrerende middelen. Indien studie non-inferioriteit laat zien ten opzichte van eculizumab heeft ravulizumab duidelijk voordelen in gebruiksgemak (1x per 8 weken in plaats van 1x per 2 weken). Effectiviteit van ravulizumab ten opzichte van concurrerende middelen echter nog niet bekend. Het is op dit moment nog niet mogelijk een inschatting te doen welk middel welke plaats in de behandeling krijgt (3).
Behandelduur levenslang
Toedieningsfrequentie 1 maal per 8 weken
Dosis per toediening Op basis van lichaamsgewicht Bron: SmPC ravulizumab. De dosering voor gMG zal naar verwachting gelijk zijn als bij de indicatie aHUS. Dit ligt in lijn met Soliris waar de dosering voor de indicaties aHUS en gMG hetzelfde is. olwassenen: Dosering afhankelijk van lichaamsgewicht: ≥40 tot <60 kg: 2.400mg oplaaddosis, 3.000mg onderhoudsdosis; ≥60 tot <100kg: 2.700mg oplaaddosis, 3.300mg onderhoudsdosis; ≥100 kg, 3.000mg oplaaddosis, 3.600mg onderhoudsdosis. Kinderen: ≥10 tot <20 kg: 600mg oplaaddosis, 600mg onderhoudsdosering iedere 4 weken; ≥20 tot <30 kg: 900mg oplaaddosis, 2.100 mg onderhoudsdosis iedere 8 weken; ≥30 tot <40kg: 1.200mg oplaaddosis, 2.700mg onderhoudsdosering iedere 8 weken.
Bronnen Nieuwsbericht: https://www.neurologylive.com/view/ravulizumab-generates-positive-phase-3-data-myasthenia-gravis-fda-review-pending (NCT03920293) (1); Kulasekararaj AG, Hill A, Rottinghaus ST, et al. Ravulizumab (ALXN1210) vs eculizumab in C5-inhibitor-experienced adult patients with PNH: the 302 study. Blood. 2019;133(6):540-549. (2) ; Expert opinie (3)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

240

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen 1) Spierziekten Nederland; 2) Meriggioli M; Front Neurol Neurosci. 2009;26:94-108. doi: 10.1159/000212371; 3) Expert opinie
Aanvullende opmerkingen In Nederland wordt de prevalentie van gegeneraliseerde Myasthenia Gravis (gMG) patiënten geschat op 1 op 10.000 inwoners. Dit komt overeen met 1.750 patiënten uitgaande van 17,5 miljoen inwoners (1). Van de gMG patiënten heeft 85% anti- acetylcholine receptor antilichamen wat neerkomt op 1.488 patiënten (2). Op basis van gebruikersaantallen is de inschatting dat er waarschijnlijk 240 patiënten in aanmerking komen (3). Er rekening mee houdend dat een deel van de patiënten kortdurend met IVIG of plasmaferse behandeld wordt in een acute crisis en niet als onderhoudsbehandeling. Dit is echter nog niet zeker.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 260.000,00 - 280.000,00
Bronnen SmPC: doseringen zijn hetzelfde als bij aHUS indicatie van ravulizumab;
Aanvullende opmerkingen De prijs per verpakking bedraagt €4.320 per ml/mg exclusief BTW. Op basis van gelijke doseringen als bij de indicatie aHUS van ravulizumab bedragen de jaarlijkse kosten in het eerste jaar €280.000 en in de daaropvolgende jaren €260.000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

64.800.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Neuromyelitis optica; Thrombotic microangiopathies
Bronnen Adisinsght
Aanvullende opmerkingen Lopende fase 3 studies.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.