Uitgebreide indicatie Patients With Candidemia and/or Invasive Candidiasis
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Rezafungin
Domein Infectieziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Fungale infecties
Uitgebreide indicatie Patients With Candidemia and/or Invasive Candidiasis
Merknaam Biafungin
Fabrikant Cidara
Werkingsmechanisme Enzymremmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Glucan synthase inhibitors

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum Augustus 2022
Verwachte registratie September 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Caspofungin.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Verwacht wordt dat er zeker een plek is in de poliklinische zetting. De data uit de fase 3 studie ReSTORE liet zien dat rezafungin non-inferieur is ten opzichte van caspofungin.
Behandelduur Gemiddeld 3 week/weken
Toedieningsfrequentie 1 maal per week
Dosis per toediening 200 mg
Bronnen NCT03667690

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

10 - 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Hanemaaijer et al. Ned Tijdschr Med Microbiol 2016; 24 nr. 1
Aanvullende opmerkingen In Europa betreft de incidentie van invasieve candidiasis ongeveer 1-11 per 100.000 inwoners. Voor Nederland zou dit ongeveer 170-1.870 gevallen betreffen. De verwachting is dat enkele tientallen patiënten daadwerkelijk in aanmerking komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.