Extended indication Evrenzo is indicated for treatment of adult patients with symptomatic anaemia associated with chroni
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 3,108,851.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Roxadustat
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Other non-oncological hematological medications
Extended indication Evrenzo is indicated for treatment of adult patients with symptomatic anaemia associated with chronic kidney disease (CKD).
Proprietary name Evrenzo
Manufacturer Astellas
Mechanism of action Enzyme inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Tablet
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Hypoxia-Inducible Factor Prolyl Hydroxylase Inhibitor (HIF-PH-remmer), stimulatie endogene EPO productie. Zowel voor dialyse als non/pre-dialyse patiënten.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date May 2020
Expected Registration August 2021
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments De vergoedingsaanvraag is succesvol afgerond via de parallelle procedure ZIN-CBG. Evrenzo is inmiddels opgenomen op bijlage 1B van het GVS. In januari 2022 wordt de klasse van erytropoëtische groeifactoren overgeheveld.

Therapeutic value

Current treatment options Erythropoiesis-Stimulating Agents (ESAs) en/of ijzersuppletie. Ook concurrenten daprodustat en vadadustat zullen binnenkort op de markt komen als HIF-PHI.
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation De gepubliceerde fase 3 trials laten zien dat orale HIF-PH-remmertherapie even effectief is als standaard ESAs in het managen van Hb-gehaltes bij patiënten met anemie bij CNS (al of niet dialyse-afhankelijk). De groep van HFI-PH-remmers is nog niet met elkaar vergeleken in klinische studies. De behandeling met roxadustat verminderde het gebruik van aanvullend IV-ijzer in vergelijking met een ESA. In de oorspronkelijke fase 3 studie bleek dit om een subgroep te gaan van 6.2% van de patiënten. Van de patiënten die IV-ijzer nodig hadden, was het aantal toedieningen IV-ijzer gehalveerd met roxadustat in vergelijking met een ESA. Er was geen toename van het cardiovasculaire of mortaliteitsrisico in vergelijking met een ESA in een Hb-correctie setting bij patiënten die geen dialyse ondergingen of kortgeleden met dialyse begonnen waren (incident dialyse). Een recente meta-analyse (Liu et al, Front Med 2021) laat zien dat er geen verschil is in orale ijzerintake ivm EPO. Twee andere recente meta-analyses (Zheng et al, Br J Pharm 2021; Tang et al, Front Pharmacol 2021) laten zien dat roxadustat meer SAE’s gaf dan EPO. Startende patiënten met anemie bij CNS komen in aanmerking voor roxadustat, zowel predialyse als dialysepatiënten. Bij dialysepatiënten die stabiel zijn ingesteld op een ESA mag alleen geswitcht worden bij een klinisch valide reden. Bij predialyse patiënten en beginnende dialyse patiënten (>2 weken en <4 maanden) is het gebruik van roxadustat onderzocht bij patiënten die niet eerder werden behandeld met een ESA.
Duration of treatment lifetime
Frequency of administration 3 times a week
Dosage per administration Aanvangsdosering: roxadustat 70 mg bij patienten met een gewicht van <100 kg en roxadustat 100 mg bij >100 kg
References Barratt J, et al.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 1,151

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References CBS; NHG standaard anemie
Additional comments Incidentie bij huisartsen 8,6 op de 1.000 patiënten. Er vanuit gaande dat 75% van de Nederlanders per jaar naar de huisarts gaat komt dit neer op 109.650 patiënten. Ongeveer 21% heeft als oorzaak chronische nierziekte, wat neerkomt op 23.027 patiënten. Naast de bestaande ESAs komen naar verwachting ook de concurrenten vadadustat, molidustat en daprodustat binnenkort op de markt. Voorlopig zullen nefrologen deze middelen niet veel voorschrijven omdat de lange termijn safety data ontbreken en er nog geen meerwaarde is aangetoond ten opzichte van EPO. De verwachting is dat deze vier producten allemaal op een marktaandeel uitkomen van rond de 5% (1.151 patiënten).

Expected cost per patient per year

Cost 2,701.00
References G-standaard/Taxe
Additional comments Evrenzo is per oktober 2021 GVS-vergoed aan €7,40 per dag en kost daarmee €2.701 per patiënt per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

3,108,851.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Additional comments Mogelijk dezelfde off-label indicaties als huidige ESAs

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.