Uitgebreide indicatie Treatment of metastatic castration resistant prostate cancer (CRPC) associated with a deleterious al
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 10.000.000,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Rucaparib
Domein Oncologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Prostaatkanker
Uitgebreide indicatie Treatment of metastatic castration resistant prostate cancer (CRPC) associated with a deleterious alteration in either the BRCA1, BRCA2 or ATM genes.
Merknaam Rubraca
Fabrikant Clovis
Werkingsmechanisme PARP-remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Small molecule inhibitor of poly-adenosine diphosphate [ADP] ribose polymerase (PARP)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Nee
Indieningsdatum 2024
Verwachte registratie 2025
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Inmiddels is deze studie afgerond en in behandeling bij de FDA.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De duur van imaging-based progression-free survival was significant langer in de rucaparib groep dan in de controle groep, zowel in de BRCA subgroep (median, 11,2 maanden en 6,4 maanden; hazard ratio, 0.50; 95% confidence interval [CI], 0,36 tot 0,69) en in de intention-to-treat groep (median, 10.2 months and 6.4 months, respectively; hazard ratio, 0.61; 95% CI, 0.47 to 0.80; P<0.001 for both comparisons). Het effect bij patiënten met een BRCA-mutatie lijkt relevant. De verwachting is dat de ATM subgroep niet zal voldoen aan de PASKWIL-criteria.
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Dosis per toediening 600mg
Bronnen TRITON2 (NCT02952534); TRITON3 (NCT02975934)
Aanvullende opmerkingen The recommended rucaparib dose is 600mg orally twice daily with or without food. Patients receiving rucaparib for mCRPC should also receive a gonadotropin-releasing hormone (GnRH) analog concurrently or should have had bilateral orchiectomy.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100 - 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR en Zinnige Zorg verbetersignalement: Zinnig gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met castratie refractair prostaatcarcinoom, Na et al. Eur Urol. 2017 May;71(5):740-747, N Engl J Med 2020; 382:2091-2102 DOI: 10.1056/NEJMoa1911440
Aanvullende opmerkingen Totaal aantal nieuwe prostaatkankerpatiënten per jaar is meer dan 12.000. Patiënten geregistreerd in de NKR 2016 met "cM0cNX, cM0cN0, cMcN1, cM1, pM1" betreft 8.226 in totaal. Na starten van antihormonale therapie zal maximaal 20% van de patiënten binnen vijf jaar CRPC ontwikkelen (1.645 patiënten), de inschatting is dat het in maximaal 20 % gaat om een mutatie in BRCA en ATM. De verwachting is dat de ATM subgroep niet zal voldoen aan de PASKWIL-criteria. Inschatting hooguit 100 tot 300 patiënten.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 50.000,00
Bronnen medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen Bij een behandeling van 2 maal per dag 600mg gedurende een jaar komen de kosten uit op ongeveer €50.000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

10.000.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.