Uitgebreide indicatie Retsevmo as monotherapy is indicated for the treatment of adults with advanced RET fusion positive n
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 4.070.115,00
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Selpercatinib
Domein Oncologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Retsevmo as monotherapy is indicated for the treatment of adults with advanced RET fusion positive non-small cell lung cancer (NSCLC) not previously treated with a RET inhibitor.
Merknaam Retsevmo
Fabrikant Eli Lilly
Portfoliohouder Eli Lilly
Werkingsmechanisme Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Tyrosine kinase inhibitor met antineoplastische eigenschappen. Potente, selectieve remmer van de RET-kinase, ontwikkeld om de ATP-bindingsite van de RET-kinase te blokkeren. Zo wordt de ‘down stream’ signalling pathway geremd.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum November 2021
Verwachte registratie Juni 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen Registratie per 21 juni 2022.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Immunotherapie en/of platinum gebaseerde chemotherapie. Pralsetinib.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur Gemiddeld 22 maand/maanden
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Dosis per toediening 160mg
Bronnen SmPC Retsevmo NCT32846060 (fase 1/2 studie) NCT04819100 (LIBRETTO-432); https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-presents-updated-data-retevmor-selpercatinib-advanced-ret

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

29 - 34

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR; Richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom, NVALT 2020; Expertopinie; PALGA; Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018; uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf; expertopinie; PALGA; NKR
Aanvullende opmerkingen In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.200 patiënten. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (675). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.400 patiënten. Het aantal patiënten dat geen plaveiselcelcarcinoom heeft betreft 77% (ongeveer 5.700). Gezien het een indicatie betreft waarbij een mutatie een rol speelt is de verwachting dat van deze patiënten maximaal 85% een eerstelijnsbehandeling krijgen (4.850 tot 5.700 patiënten). Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score een ondergeschikte rol speelt. Momenteel worden ongeveer 22% van de patiënten getest op RET-fusies maar dit percentage zal mogelijk stijgen indien er gerichte therapieën zoals selpercatinib beschikbaar komen. Data uit de NKR en Palga laten een RET-fusie percentage zien van 0,59% (29 tot 34 patiënten).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 129.210,00
Bronnen G-Standaard mei 2023, fabrikant
Aanvullende opmerkingen Uitgaande van een geheel jaar een behandeling met 2x per dag 160mg komt dit neer op €129.210.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.070.115,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.