Extended indication Patients With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (4L).
Therapeutic value Possible added value
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Talquetamab
Domain Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Multiple Myeloma
Extended indication Patients With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (4L).
Proprietary name DuoBody
Manufacturer Genmab
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Talquetamab is een bispecifiek antilichaam dat zich richt op zowel GPRC5D als CD3.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Accelerated assessment
Particularity New medicine with Priority Medicines (PRIME)
ATMP No
Submission date January 2023
Expected Registration September 2023
Orphan drug Yes
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options Deze indicatie (behandeling na 3 of meer behandellijnen, die een PI een IMID en een anti-CD38 monoclonaal bevatte), betreft in Nederland patiënten die refractair zijn voor lenalidomide- en mAb tegen anti-CD38. Voor hen zijn momenteel beschikbaar; pomalidomide-bortezomib-dexamethason en carfilzomib-dexamethason beschikbaar. In de Nederlandse richtlijn zijn tevens cyclofosfamide in combinatie met ofwel lenalidomide/prednison, ofwel pomalidomide/prednison gepositioneerd. De studiepopulatie vertoont evenwel meer vergelijking met de studies waarin selinexor, belantamab en CAR-T cellen worden gebruikt, alsmede de andere bi-specifieke antistoffen - teclistamab en elranatamab
Therapeutic value Possible added value
Substantiation In de monumental 1 studie werden patienten behandeld die 5 voorgaande lijnen van therapie kregen (2 tot 13/17 lijnen), tweederde was triple class refractory en een derde pentaclass refractory. De respons was 70-80% en dit was tevens het geval in de pentaclass refractroy patienten. Dit percentage is veel hoger dan met selinexor en belantamab is beschreven in een soortgelijke populatie patienten (rond de 25-30%). Het komt overeen met de respons op CAR-T cel therapie. De studiepopulatie is in 25% van de gevallen pentarefractair. Om die reden is er voor die populatie geen goede alternatieve/vergelijkende therapie. In diezelfde indicatie is andere therapie als volgt (met tussen haakjes % pentarefractair) bispecifieke antistoffen (teclistamab 30%, elranatamab 40%), CAR-t celtherapie (idecel 28%, ciltacel 42%), selinexor (68%), belantamab (x%).
Frequency of administration 1 times a week
References Chari A, et al. Talquetamab, a G protein-coupled receptor family C group 5 Member D x CD3 bispecific antibody, in patients with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM): Phase 1/2 results from MonumenTAL-1. 2022.
Additional remarks 0,4 mg/kg per week of 0,8 mg/kg om de week

Expected patient volume per year

Patient volume

< 190

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR (1), Yong, K et al; Br J Haematol. 2016, Oct; 175(2):252264, doi:10.1111/bjh.14213 (2)
Additional remarks Het aantal nieuwe patiënten met multipel myeloom betrof in 2020 1.269 patiënten (1). Gezien het een vierdelijns behandeling betreft zal maximaal 15% hiervan in aanmerking komen voor een behandeling (2). Dit betreft dus maximaal 190 patiënten. Het is echter lastih een inschatting te maken. Deze is sterk afhankelijk van de mogelijkheden tot alternatieve therapie - teclistamab, elranatamab, CAR-T cel therapie.

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.