Tezepelumab

Werkzame stof

Tezepelumab

Domein

Longziekten algemeen

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Astma

Uitgebreide indicatie
Severe, inadequately controlled asthma

Product

Fabrikant

AstraZeneca

Toedieningsweg

Subcutaan

Toedieningsvorm

Injectie

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Aanvullende opmerkingen
Inhibitor of thymic stromal lymphopoietin (TSLP), an upstream mediator of inflammatory response.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

2019

Verwachte registratie

2020

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Estimated primary completion dates van de NAVIGATOR en SOURCE studies zijn gepland voor september en november 2020. AstraZeneca geeft in hun pijplijnoverzicht aan dat indiening van de registratieaanvraag plaatsvind in 2019 of later maar geeft aan dat dit voor Europa nog onbekend is.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Niet gevonden

Bronnen
NCT03347279; NCT03406078

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5.000 - 15.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
www.volksgezondheidenzorg.info
Aanvullende opmerkingen
In 2015 waren er naar schatting 613.500 personen met astma 5-10% van de astmapopulatie is moeilijk instelbaar (30.000-60.000). Afhankelijk van de precieze indicatiestelling en de plaats in de behandelrichtlijn zal een deel van deze patiënten in aanmerking komen. De schatting is dat dit ongeveer 5.000-15.000 patiënten zal bedragen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

14.000,00 - 17.000,00

Bronnen
Horizonscan mepolizumab en benralizumab
Aanvullende opmerkingen
Zal mogelijk vergelijkbaar zijn met mepolizumab en benralizumab. Tezepelumab heeft een ander werkingsmechanisme dan mepolizumab en benralizumab. Er moet rekening gehouden worden dat deze geneesmiddelen gecombineerd kunnen gaan worden. Kosten zullen dan aanzienlijk hoger uitkomen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

155.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Atopic dermatitis

Bronnen
Pipeline AstraZeneca

Overige informatie

Aanvullende opmerkingen
Aangezien Tezepelumab een ander werkingsmechanisme heeft dan mepolizumab en benralizumab, moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat Mab's gecombineerd gaan worden. Kosten zullen dan aanzienlijk hoger uitkomen. Er dienen strikte start criteria te worden ontwikkeld in nauw overleg met de sectie astma van de NVALT. Een landelijke register voor moeilijk astma kan hierbij van grote waarde zijn.