Uitgebreide indicatie 2L NSCLC (mono): As monotherapy for the treatment of locally advanced or metastatic non-small cell l
Therapeutische waarde Mogelijk gelijke waarde
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Tislelizumab
Domein Oncologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie 2L NSCLC (mono): As monotherapy for the treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) after prior chemotherapy in adults
Fabrikant Novartis
Portfoliohouder Novartis
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Injectie/infusieoplossing
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Precieze indicatie nog onbekend

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum Maart 2022
Verwachte registratie Mei 2023
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen De fabrikant verwacht registratie in mei 2023.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Overige PD/PDL-1 remmers
Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Er wordt een gelijke waarde met andere pdl-1 remmers verwacht en mogelijke substitutie.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 3 weken
Dosis per toediening 200mg
Aanvullende opmerkingen RATIONALE 303 studie

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR2018 (1) ; uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf, Pakketadvies sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties (2); expert opinie (3);
Aanvullende opmerkingen In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend (1). Betreft stadium IV. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium III (1.226). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 6.850 patiënten (2). Van deze patiënten zal maximaal 65% een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat komt neer op <4.500 patiënten. De verwachting is dat er in de tweede lijn een verwaarloosbaar klein volume in aanmerking zal komen voor monotherapie met een PDL1-remmer (3). Nagenoeg alle patiënten krijgen namelijk immunotherapie in de eerstelijn.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen Cost-effectiveness analysis of tislelizumab, nivolumab and docetaxel as second- and third-line for advanced or metastatic non-small cell lung cancer in China. Front Pharmacol. 2022 Aug 25.
Aanvullende opmerkingen De prijs in Nederland is nog niet bekend. In een kosteneffectiviteitstudie bij longkanker lijkt de prijs per patiënt wel lager uit te vallen dan bij bijvoorbeeld de PD-L1 remmer nivolumab.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Verschillende klinische studies lopen binnen long kanker en gastro-intestinale tumortypes

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.