Trifarotene

Therapeutische waarde Mogelijke gelijke waarde
Totale kosten 125.000,00
Registratiefase Geen registratie verwacht
ATMP Onbekend

Product

Werkzame stof Trifarotene
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Huidziekten
Uitgebreide indicatie Acne vulgaris
Fabrikant Galderma
Werkingsmechanisme Receptoragonist
Toedieningsweg Lokaal
Toedieningsvorm Creme
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen A small molecule selective agonist of the gamma retinoic acid receptor.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geen registratie verwacht
Aanvullende opmerkingen Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat deze indicatie in ontwikkeling is.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Benzoylperoxide, lokale retinoïden, lokale of orale antibiotica
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De (PERFECT) 1 en 2 studies laten een verbetering zien ten opzicht van placebo wat het lastig maakt de plaatsbepaling ten opzichte van de huidige behandelopties te bepalen.
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 50μg/g
Bronnen NCT02566369
Aanvullende opmerkingen In fase 3 studie wordt het volgende behandelschema gehanteerd: CD5789 (trifarotene) 50µg/g cream applied once daily for 12 weeks.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

10.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NHG-Standaard Acne; GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen Acne is een veelvoorkomende aandoening, ongeveer 1:100 patiënten vertoont in meer of mindere mate acne. In 2016 werden bij 194.603 patiënten acnepreparaten voorgeschreven (170.810 lokaal en 23.793 systemisch). Retinoïden voor acne lokale behandeling: zo'n 55.000 gebruikers per jaar. Mogelijk betreft dit dus een grote patiëntenpopulatie maar dit aantal zal sterk afhangen van de indicatie en de therapeutische waarde ten opzichte van de huidige behandelopties. De werkgroep verwacht niet dat dit geneesmiddel in de eerste lijn zal worden gegeven en schat het potentiële patiëntvolume in op 10.000.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 5,00 - 20,00
Bronnen GIP databank.
Aanvullende opmerkingen De prijs voor retinoïden voor acne lokale behandeling zo'n €5-€20 per patiënt per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

125.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Geen indicatie-uitbreidingen op korte termijn maar wel op den duur: "Mayne Pharma International plans a phase II trial for Ichthyosis in January 2019."(NCT03738800)
Bronnen adisinsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.