Uitgebreide indicatie

Post acute Myocardial Infarction

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Registratiefase

Klinische studies

Product

Werkzame stof

Valsartan / sacubitril

Domein

Cardiovasculaire aandoeningen

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Overige medicatie hart-en vaatziekten

Uitgebreide indicatie

Post acute Myocardial Infarction

Merknaam

Entresto

Fabrikant

Novartis

Werkingsmechanisme

Combinatietherapie

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Aanvullende opmerkingen
Entresto vertoont het werkingsmechanisme van een angiotensinereceptor-neprilysine-remmer door tegelijk neprilysine (neutrale endopeptidase, NEP) te remmen via LBQ657, de werkzame metaboliet van de prodrug sacubitril, en door de angiotensine II type 1-receptor (AT1-receptor) te blokkeren via valsartan.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

November 2021

Verwachte registratie

November 2022

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Entresto is momenteel beschikbaar voor de behandeling van volwassen patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

ACE-inhibitors, AT-II antagonisten.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

doorlopend

Toedieningsfrequentie

2 maal per dag

Dosis per toediening

97/103mg (doeldosering)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Er is op dit moment niets bekend over het verwachte patiëntvolume.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

1.800,00

Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
€ 2,49 per tablet. Voor behandeling op jaarbasis: €1.815,95.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.