Uitgebreide indicatie Post acute Myocardial Infarction
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Valsartan / sacubitril
Domein Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Overige medicatie hart-en vaatziekten
Uitgebreide indicatie Post acute Myocardial Infarction
Merknaam Entresto
Fabrikant Novartis
Werkingsmechanisme Combinatietherapie
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Entresto vertoont het werkingsmechanisme van een angiotensinereceptor-neprilysine-remmer door tegelijk neprilysine (neutrale endopeptidase, NEP) te remmen via LBQ657, de werkzame metaboliet van de prodrug sacubitril, en door de angiotensine II type 1-receptor (AT1-receptor) te blokkeren via valsartan.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Nee
Indieningsdatum Oktober 2021
Verwachte registratie November 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Entresto is momenteel beschikbaar voor de behandeling van volwassen patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties ACE-inhibitors, AT-II antagonisten.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Dosis per toediening 97/103mg (doeldosering)
Bronnen PARADISE-MI, NCT02924727

Verwacht patiëntvolume per jaar

Er is op dit moment niets bekend over het verwachte patiëntvolume.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 1.560,00
Bronnen Medicijnkosten.nl, z-index
Aanvullende opmerkingen €2,14 per tablet. Per dag €4,28. Voor behandeling op jaarbasis zo'n €1.560.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.