Uitgebreide indicatie Dectova is indicated for the treatment of complicated and potentially life-threatening influenza A o
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 145.000,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Zanamivir
Domein Infectieziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Virale infecties, overig
Uitgebreide indicatie Dectova is indicated for the treatment of complicated and potentially life-threatening influenza A or B virus infection in adult and paediatric patients (aged ≥6 months) when: • The patient’s influenza virus is known or suspected to be resistant to anti-influenza medicinal products other than zanamivir, and/or • Other anti-viral medicinal products for treatment of influenza, including inhaled zanamivir, are not suitable for the individual patient.
Merknaam Dectova
Fabrikant GSK
Werkingsmechanisme Virusremmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Betreft een nieuwe formulering als intraveneuze toediening. Neuraminidase inhibitor.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Januari 2018
Verwachte registratie April 2019
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie februari 2019. Geregistreerd in april 2019.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Oseltamivir
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Intraveneuze toediening van dit middel is in verband met ander resistentie patroon waardevol. Middel blijft dus werkzaam bij resistentie tegen oseltamivir.
Behandelduur Gemiddeld 10 dag/dagen
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Dosis per toediening 600 mg
Bronnen clinicaltrials.gov, NCT01527110
Aanvullende opmerkingen 5 dagen is behandelduur voor niet immuungecompromiteerde patiënt.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen Het aantal patiënten waar dit relevant voor is, is zeer klein. Dit zijn patiënten die op dit moment onvoldoende reageren op oseltamivir. De vraag is welke van de nieuwe middelen de primaire plaats in gaat nemen bij nieuwere behandelingen voor influenza. Alleen bij ernstig zieke patiënten zal intraveneuze behandeling voorkeur hebben ten opzichte van oraal. Inschatting, maximaal 100 patiënten per jaar.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 1.400,00 - 1.500,00
Bronnen Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen Een verpakking inhalers van 4 doses, 5mg per dosis kost €4,85. Als het voor intraveneuze infusie dezelfde prijs wordt komt dat neer op €1.455 per patiënt per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

145.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Bronnen Mogelijke inzet bij preventie van infectie met influenza.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.