Met de nieuwe gedaante van de website is ook het inhoudelijke aanbod verruimd: zo zijn er meer (geschatte) prijzen én patiëntvolumes te vinden van middelen waarvan de markttoetreding verwacht wordt. De scan is tot stand gekomen met input van zeven inhoudelijke werkgroepen waarin ruim 70 medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zitting hebben.

Meer informatie per geneesmiddel

De nieuwe Horizonscan laat per geneesmiddel meer informatie zien, zoals de aard van de behandeling, de wijze van toediening, het gebruik en de dosering, mogelijke off-label toepassingen en de te verwachten patiëntenaantallen. Verder is het aantal geneesmiddelen waarbij een prijs is ingeschat flink gestegen (van 31% naar 70%), evenals het aantal middelen met een geschat patiëntvolume (van 40% naar 80%). De mogelijke totale kosten per geneesmiddel worden daardoor inzichtelijker. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van bronvermelding of aanvullende uitleg waardoor de transparantie en de betrouwbaarheid van de schatting toeneemt.

Overzicht en zoekgemak verbeterd

De website bevat niet alleen een database met meer informatie, maar kent ook een nieuwe opzet en een nieuwe navigatiestructuur, die de toegang tot de informatie vergemakkelijken. De informatie per geneesmiddel is overzichtelijk weergegeven per rubriek en kan gefilterd worden op bijvoorbeeld aandoening of op datum waarop het geneesmiddel op de markt wordt verwacht.

Zorgbrede samenwerking

Een samenwerking tussen overheid, zorgverzekeraars, zorgprofessionals, koepelorganisaties en patiëntenverenigingen zorgt ervoor dat er in Nederland van één Horizonscan gebruik gemaakt kan worden voor onder meer de plaatsbepaling in het totale behandelaanbod, het voorbereiden van de inkoop bij de farmaceutische industrie en contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. De partners van de Horizonscan zijn de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Patiëntenfederatie Nederland (PN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en het ministerie van VWS. Vanaf 2017 is de coördinatie en uitvoering van de Horizonscan bij het Zorginstituut belegd.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 11 January 2018