Voor de inzet van cemiplimab bij de volgende indicaties:

  • Niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met PD-L1-expressie (in ≥ 50% van de tumorcellen), zonder EGFR-, ALK- of ROS1-aberraties, als monotherapie bij volwassenen met:
    1. lokaal gevorderde ziekte die niet in aanmerking komen voor definitieve chemoradiotherapie óf;
    2. gemetastaseerde ziekte.
       
  • ​​​​​​Lokaal gevorderd of gemetastaseerd basaalcelcarcinoom (laBCC of mBCC), als monotherapie bij volwassenen met ziekteprogressie of intolerantie voor een hedghehog-signaalrouteremmer

De wijziging van de Regeling Zorgverzekering is 30 december in de Staatscourant gepubliceerd, zie onderastaand.