Isatuximab, voor zover verstrekt in combinatie met carfilzomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die minstens één eerdere behandeling hebben gehad. De verstrekking van het geneesmiddel isatuximab in combinatie met carfilzomib en dexamethason voor bovengenoemde indicatie komt in aanmerking voor plaatsing in de sluis.
 

Zie voor de toelichting hieronder 'Staatscourant 2021-22324'