Met deze wijziging van de Regeling zorgverzekering (hierna: Rzv) is de plaatsing in de sluis – en daarmee de uitzondering van het basispakket – gedeeltelijk opgeheven voor de verstrekking van het geneesmiddel deucravacitinib (merknaam: Sotyktu) voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige plaque psoriasis die in aanmerking komen voor systemische behandeling waarbij orale systemische therapie wenselijk is en behandeling met conventionele middelen met een eerstelijnsla bel gecontra-indiceerd is. De sluis wordt voor deze indicatie opgeheven.

De vergoeding gaat in op de dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant. Zie onderstaande Staatscourant.