Imbruvica zal worden opgenomen in het verzekerde pakket voor de volgende indicatie: 

Als monotherapie of in combinatie met obinutuzumab voor de behandeling van volwassen patiënten zonder del17p of TP53 mutatie met chronische lymfatische leukemie (CLL), die niet eerder zijn behandeld, met uitzondering van fitte patiënten ≤ 65-70 jaar met gemuteerd IGHV.

Voor Imbruvica zijn tevens de volgende toekomstige indicaties meegenomen in het financiële arrangement:

  • Ibrutinib in combinatie met venetoclax voor de behandeling van volwassen patiënten met CLL, die niet eerder zijn behandeld.
  • Ibrutinib in combinatie met bendamustine en rituximab (BR) voor de behandeling van volwassen patiënten met mantel cel lymfoom (MCL), die niet eerder zijn behandeld.
  • Ibrutinib in combinatie met R-CHOP of BR voor de behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd of refractair folliculair lymfoom (FL).
  • Ibrutinib in combinatie met R-CHOP of BR voor de behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd of refractair marginale zone lymfoom (MZL).

Dit betekent dat deze middelen wel op de regeling worden geplaatst, zodra deze geregistreerd worden, maar dat er in principe geen beoordeling wordt gevraagd en daarmee dan ook meteen uit de sluis stromen en in het pakket.

Esketamine neusspray zal worden opgenomen in het verzekerde pakket voor de volgende indicatie:

De behandeling van volwassenen met een therapieresistente depressieve stoornis die tijdens de huidige matige tot ernstige depressieve episode niet hebben gereageerd op minstens twee verschillende behandelingen met antidepressiva én augmentatie.

Minjuvi
Minjuvi (stofnaam: tafasitamab) per 26 juli 2021 in de sluis is geplaatst.

Zie voor de toelichting hieronder 'Staatscourant 2021, 37203'.