Het gaat om combinaties van de (sluis)geneesmiddelen lenalidomide, daratumumab en pomalidomide.