Vyvgart (Efgartigimod)
Op 23 juni 2022 heeft het Committee for Medicinal Products for Human Use (hierna: CHMP) een positieve opinie gegeven over markttoelating tot de Europese markt van efgartigimod alfa voor zover verstrekt als add-on therapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gegeneraliseerde Myasthenia Gravis (gMG) die anti-acetylcholine receptor antilichaam positief zijn. Deze indicatie is in de sluis geplaatst

Roctavian (Valoctocogene roxparvovec)
Op 23 juni 2022 heeft het CHMP een positieve opinie gegeven over markttoelating tot de Europese markt van valoctocogene roxaparvovec voor zover verstrekt als behandeling van ernstige hemofilie A (aangeboren factor VIII-deficiëntie) in volwassen patiënten die geen factor VIII-antilichamen hebben en zonder detecteerbare antilichamen tegen adeno-geassocieerd virus serotype 5 (AAV5). Deze indicatie is in de sluis geplaatst

Lynparza (Olaparib)
Op 2 augustus 2022 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor een nieuwe indicatie van olaparib. Het betreft de behandeling als monotherapie of in combinatie met endocriene therapie voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met kiembaan BRCA1/2-mutaties met HER2-negatieve, hoog-risico vroeg-stadium borstkanker, die eerder zijn behandeld met neoadjuvante of adjuvante chemotherapie. Deze indicatie is in de sluis geplaatst.