De uitkomsten van de gesprekken is dat de notificatie procedure zal worden afgeschaft en dat de uitvraag blijft bestaan. De belangrijkste overwegingen zijn:

  • De prioriteit voor beoordelingen van specialistische geneesmiddelen door ZIN ligt bij de sluiskandidaten. De notificatie geeft zelden aanleiding tot een directe beoordeling. In de praktijk wordt de keuze voor beoordeling van een niet-sluiskandidaat pas gemaakt als daar op grond van signalen uit het veld aanleiding toe is.
  • De fabrikant levert nu langs verschillende kanalen vrijwel dezelfde informatie aan het Zorginstituut. Dit is dubbel werk voor zowel de fabrikant als het Zorginstituut en kan een bron van miscommunicatie vormen.
  • Het verschil in beleid tussen beide informatiestromen is diffuus. De inhoud van de notificatie wordt nu niet openbaar gemaakt, maar de informatie in de uitvraag heeft wel een openbaar karakter terwijl er vrijwel geen verschil is tussen beide.
  • De secretarissen van de WAR, die de informatie van de notificaties ontvangen, zijn ook betrokken bij de werkgroepen van de Horizonscan. De informatie komt dus nog steeds bij de juiste personen bij ZIN, maar nu ook met extra onderbouwing door de werkgroepen van de Horizonscan.

Begin december 2018 heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut ingestemd met deze aanpassing. In bijgevoegde memo is een en ander uitvoeriger uitgelegd en tevens is er antwoord gegeven op de belangrijkste vragen.

Samenvoeging van kracht per 1 juni 2019

Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen kunnen er, indien dit gewenst is door de fabrikant, tot uiterlijk 1 juni 2019 nog notificaties worden ingediend. Vanaf 1 juni 2019 kan dit niet meer. Deze datum loopt gelijk met de start van de nieuwe uitvraag ten behoeve van de Horizonscan van december 2019. Uiteraard kunt u dezelfde informatie ook aanleveren aan de Horizonscan via horizonscan@zinl.nl.

Vragen?

Mocht u verder vragen hebben over deze aanpassing, dan kan u contact opnemen met Niels Speksnijder, coördinator Horizonscan Geneesmiddelen via horizonscan@zinl.nl.