Talvey (Talquetamab)  

Op 22 augustus 2023 heeft de Europese Commissie een handelsvergunning afgegeven voor dit nieuwe intramuraal geneesmiddel.

Talvey is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom die minimaal 3 eerdere behandelingen hebben gekregen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een anti-CD38-antilichaam en die tijdens de laatste therapie ziekteprogressie hebben vertoond.

Dit geneesmiddel is in de sluis geplaatst. Zie de Staatscourant 2023-25660 onder aan deze pagina.