Bamocaftor / tezacaftor / ivacaftor

Werkzame stof

Bamocaftor / tezacaftor / ivacaftor

Domein

Longziekten algemeen

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Taaislijmziekte

Uitgebreide indicatie
For CF patients age 12 years and older who are 
- homozygous for the F508del mutation in the CFTR gene
- heterozygous for F508del and a minimal function mutation in the CFTR gene

Product

Fabrikant

Vertex

Werkingsmechanisme

Eiwitchaperone

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Aanvullende opmerkingen
CFTR modulation

Registratie

Indieningsdatum

2020

Verwachte registratie

2021

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Orkambi, Symkevi

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Mogelijk heeft deze nieuwe triple-therapie een groter effect dan de huidige behandelingen al is de inschatting dat dit bescheiden zal zijn. In theorie heeft deze behandeling ook minder non-responders, wat een groot probleem is bij de huidige behandeling (ongeveer de helft reageert niet).

Behandelduur

doorlopend

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Bronnen
NCT03447249; NCT03460990
Aanvullende opmerkingen
Subjects will receive 240 mg VX-659 / 100 mg TEZ / 150 mg IVA as FDC tablets in the morning and 150 mg IVA as mono tablet in the evening.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

500 - 600

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Expertopinie
Aanvullende opmerkingen
Momenteel gebruiken ongeveer 500-600 patiënten Orkambi. De verwachting is dat deze patiënten zullen overstappen naar deze behandeling als blijkt dat deze meerwaarde heeft.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

> 170.000,00

Aanvullende opmerkingen
Aangezien er verwacht wordt dat deze nieuwe triple-therapie een meerwaarde zal hebben ten opzichte van de huidige behandeling is de inschatting dat dit geneesmiddel duurder zal zijn dan Orkambi (€170.000).

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

93.500.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Aanvullende opmerkingen
Off-label gebruik wordt niet verwacht gezien gebruik bepaalt wordt door specifieke mutaties. Gezien de ernst van de ziekte kan echter niet worden uitgesloten dat het toch ingezet zal worden bij mutaties waarvan het effect niet uitgesloten is.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

age extensions: - patients 6-11 yrs - patients 2-5 yrs - patients 1-2 yrs - patients <1 years of age

Bronnen
Fabrikant

Overige informatie

Aanvullende opmerkingen
Mogelijk wordt het inschatten van de kans op een succesvolle behandeling gemakkelijker als organoids van de patiënt worden gekweekt als diagnostische test.