Extended indication Chenodeoxycholic acid Leadiant is geïndiceerd voor de behandeling van aangeboren defecten van de pri
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 11,084,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Chenodeoxycholzuur
Domain Metabolism and Endocrinology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Metabolic diseases
Extended indication Chenodeoxycholic acid Leadiant is geïndiceerd voor de behandeling van aangeboren defecten van de primaire galzuursynthese als gevolg van deficiëntie van sterol-27-hydroxylase (cerebrotendineuze xanthomatose (CTX).
Proprietary name Chenodeoxycholic acid Leadiant
Manufacturer Leadiant
Mechanism of action Other
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Extramural (GVS)
Centre of expertise Canisius-Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen
Additional remarks Sterol 27-hydroxylase is verantwoordelijk voor de aanmaak van primaire galzuren, ontstaan vanuit cholesterol. Door de verminderde/ontbrekende activiteit van sterol 27-hydroxylase ontstaat een tekort aan chenodeoxycholzuur (CDCA) en verhoogde concentraties van cholestanol en galalcoholen. De galalcoholen worden via de urine uitgescheiden. Het cholestanol circuleert in het bloed en leidt tot stapeling in diverse weefsels, met name in de ooglens, witte stof van het centrale zenuwstelsel en in de pezen. Hierdoor ontstaan de karakteristieke symptomen van deze ziekte: preseniel bilateraal cataract, peesxanthomen en neurologische verschijnselen. Tevens kunnen ook vroeg optredende atherosclerose en osteoporose optreden. De ziekte komt meestal tot uiting vanaf de tweede decade, maar de eerste symptomen kunnen zich al eerder voordoen, vanaf de neonatale periode. Indien het zich op de kinderleeftijd presenteert, gaat het vaak gepaard met therapieresistente diarree, die tot op hoge leeftijd kan blijven bestaan. De behandeling van CTX bestaat uit het toedienen van het ontbrekende CDCA, hiermee wordt de productie en stapeling van cholestanol geremd, leidend tot een stabilisatie, dan wel herstel van de symptomen. Wanneer CDCA op de (jonge) kinderleeftijd gestart kan worden, kan het optreden van neurologische symptomen geheel voorkomen worden. Patiënten worden in Nederland al vele jaren met goed succes behandeld.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Expected Registration April 2017
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional remarks Geregistreerd in april 2017. Dit is een nieuwe registratie van een bestaande stof. Chenodeoxycholzuur was (onder de merknaam Chenofalk) geregistreerd geweest voor het oplossen van galstenen, dit middel ging in 2009 uit de handel. In de tussentijd is een nieuwe toepassing van deze stof ontdekt bij CTX. De patiënten worden behandeld met Xenbilox, een product dat niet in Nederland is geregistreerd en uit Duitsland werd geïmporteerd. Inmiddels heeft het Zorginstituut een vergoedingsadvies voor opname op bijlage 1B afgegeven aan het ministerie van VWS in november 2018. Het Zorginstituut heeft de minister in overweging meegegeven om te onderhandelen over de prijs. Het geregistreerde middel is namelijk vele malen duurder dan de apotheekbereiding.

Therapeutic value

Current treatment options Magistrale bereiding via het AMC.
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Gelijke waarde met Xenbilox. Voor de registratie is Xenbilox gebruikt als studiemedicatie. Beide producten zijn op dezelfde wijze geproduceerd door de dezelfde producent.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 3 times a day
Dosage per administration 250 mg
References EMA, EPAR
Additional remarks Behandeling met 250 mg geldt voor volwassenen; toedieningsfrequentie kan ook 4 maal per dag bedragen. Behandeling voor kinderen is 5-15 mg/kg per dag.

Expected patient volume per year

Patient volume

63 - 73

Market share is generally not included unless otherwise stated.

Additional remarks Uitgaande van 6 nieuwe patiënten/jaar minus de mensen die overlijden. Schattingen zijn op basis van expert opinie.

Expected cost per patient per year

Cost 163,000.00
References Medicijnkosten.nl
Additional remarks Meerkosten. 3 capsules per dag x 365 dagen =1.095 capsules / 100 = bijna 11 verpakkingen x €14.900 = ruim €163.000 per patiënt per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

11,084,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use Yes
Indications off label use Racemase deficiëntie
Additional remarks Slechts enkele patiënten in Nederland.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.