Extended indication Extension of indication to include a new indication for Spravato for the rapid reduction of depressi
Therapeutic value Possible added value
Total cost 3,750,000.00
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Esketamine
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Depression
Extended indication Extension of indication to include a new indication for Spravato for the rapid reduction of depressive symptoms in adult patients with a moderate to severe depressive episode of MDD who have current suicidal ideation with intent.
Proprietary name Spravato
Manufacturer Janssen
Mechanism of action Receptor antagonist
Route of administration Nasal
Therapeutical formulation Nose spray
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Esketamine is een glutamaat receptor modulator. Esketamine grijpt aan op de NMDA receptor waardoor er uiteindelijk meer glutamaat vrijkomt wat zorgt voor verhoogde neurotrofe signalering die de synaptische functie in bepaalde hersenregio’s kan herstellen. In tegenstelling tot andere antidepressieve therapieën, werkt esketamine niet direct op monoamine, GABA, of opioïd receptoren.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date February 2020
Expected Registration January 2021
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending
Additional comments Breakthrough Therapy Designation door de FDA.

Therapeutic value

Current treatment options Er zijn geen specifieke middelen die suïcidaal gedrag verminderen of een suïcide kunnen voorkomen. Er is geen afdoende bewijs dat antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren (mogelijk met uitzondering van lithium), anxiolytica en ECT helpen om suïcidaal gedrag te verminderen. Met andere woorden: momenteel is er geen adequate behandeloptie voor deze patiënten.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Er is veel onderzoek gedaan naar (es)ketamine en dit heeft (ook bij oudere patiënten) in vele gevallen een goed en opvallend snel effect na 24 uur. Ook qua bijwerkingen (onder andere hallucinaties) en lange termijn verdraagzaamheid en veiligheid lijkt het gunstig. Als met deze verbeterde/vereenvoudigde toedieningsweg dezelfde of betere resultaten kunnen worden bereikt kan het middel veel meerwaarde hebben bij de behandeling van (therapieresistente) depressie en acute suicidaliteit.
Duration of treatment Average 4 week / weeks
Frequency of administration 2 times a week
Dosage per administration 84 mg
References NCT03039192

Expected patient volume per year

Patient volume

500 - 1,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

Additional comments Het lange(re) termijn effect is in praktijk nog onduidelijk en zal zeker de klinische toepasbaarheid en dus patiënten aantallen beïnvloeden. Uitgaande van ernstige suicidaliteit in kader van een "depressie in engere zin" zal een aantal van 500-1.000 per jaar te verwachten zijn.

Expected cost per patient per year

Cost < 5,000.00
References Esketamine for the Treatment of Treatment-Resistant Depression: Effectiveness and Value, ICER 2019
Additional comments De verwachting is dat het meerkosten gaat opleveren. Kosten zullen hoger zijn bij behandeling maar als het inderdaad snel en effectief werkt, ook op lange termijn zal het mogelijk kostenbesparend zijn (QoL, werk gerelateerd, etcetera). De lijstprijs in de Verenigde Staten voor de indicatie treatment resistant depression (TRD) wordt geschat op $30.900 per jaar (is omgerekend ongeveer €27.500). De kosten voor deze indicatieuitbreiding zullen gezien de kortere behandelduur lager uitpakken. De inschatting is dat dit mogelijk een vijfde van de TRD-prijs, ongeveer €5.000. Aangezien dit gebaseerd is op de prijzen in de Verenigde Staten en deze gemiddeld hoger liggen dan in de Europa, zullen de kosten mogelijk lager zijn.

Potential total cost per year

Total cost

3,750,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use Yes
Indications off label use Doodswensen of suïcidale uitingen zie je ook veel bij mensen met ernstige somatische pathologie.
References Fabrikant

Indication extension

Indication extension No
References Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.