Esketamine

Werkzame stof
Esketamine
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Depressie
Uitgebreide indicatie
Extension of indication to include a new indication for Spravato for the rapid reduction of depressive symptoms in adult patients with a moderate to severe depressive episode of MDD who have current suicidal ideation with intent.

1. Product

Merknaam
Spravato
Fabrikant
Janssen
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Toedieningsweg
Nasaal
Toedieningsvorm
Neusspray
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Esketamine is een glutamaat receptor modulator. Esketamine grijpt aan op de NMDA receptor waardoor er uiteindelijk meer glutamaat vrijkomt wat zorgt voor verhoogde neurotrofe signalering die de synaptische functie in bepaalde hersenregio’s kan herstellen. In tegenstelling tot andere antidepressieve therapieën, werkt esketamine niet direct op monoamine, GABA, of opioïd receptoren.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Februari 2020
Verwachte registratie
Januari 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
Breakthrough Therapy Designation door de FDA.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Er zijn geen specifieke middelen die suïcidaal gedrag verminderen of een suïcide kunnen voorkomen. Er is geen afdoende bewijs dat antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren (mogelijk met uitzondering van lithium), anxiolytica en ECT helpen om suïcidaal gedrag te verminderen. Met andere woorden: momenteel is er geen adequate behandeloptie voor deze patiënten.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Er is veel onderzoek gedaan naar (es)ketamine en dit heeft (ook bij oudere patiënten) in vele gevallen een goed en opvallend snel effect na 24 uur. Ook qua bijwerkingen (onder andere hallucinaties) en lange termijn verdraagzaamheid en veiligheid lijkt het gunstig. Als met deze verbeterde/vereenvoudigde toedieningsweg dezelfde of betere resultaten kunnen worden bereikt kan het middel veel meerwaarde hebben bij de behandeling van (therapieresistente) depressie en acute suicidaliteit.
Behandelduur
Gemiddeld 4 week/weken
Toedingsfrequentie
2 maal per week
Dosis per toediening
84 mg
Bronnen
NCT03039192

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

500 - 1.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Het lange(re) termijn effect is in praktijk nog onduidelijk en zal zeker de klinische toepasbaarheid en dus patiënten aantallen beïnvloeden. Uitgaande van ernstige suicidaliteit in kader van een "depressie in engere zin" zal een aantal van 500-1.000 per jaar te verwachten zijn.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
< 5.000
Bronnen
Esketamine for the Treatment of Treatment-Resistant Depression: Effectiveness and Value, ICER 2019
Aanvullende opmerkingen
De verwachting is dat het meerkosten gaat opleveren. Kosten zullen hoger zijn bij behandeling maar als het inderdaad snel en effectief werkt, ook op lange termijn zal het mogelijk kostenbesparend zijn (QoL, werk gerelateerd, etcetera). De lijstprijs in de Verenigde Staten voor de indicatie treatment resistant depression (TRD) wordt geschat op $30.900 per jaar (is omgerekend ongeveer €27.500). De kosten voor deze indicatieuitbreiding zullen gezien de kortere behandelduur lager uitpakken. De inschatting is dat dit mogelijk een vijfde van de TRD-prijs, ongeveer €5.000. Aangezien dit gebaseerd is op de prijzen in de Verenigde Staten en deze gemiddeld hoger liggen dan in de Europa, zullen de kosten mogelijk lager zijn.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.750.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Ja
Indicaties off-label gebruik
Doodswensen of suïcidale uitingen zie je ook veel bij mensen met ernstige somatische pathologie.
Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.