Uitgebreide indicatie Extension of indication to include a new indication for Spravato for the rapid reduction of depressi
Therapeutische waarde Mogelijke meerwaarde
Totale kosten 3.750.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Esketamine
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Depressie
Uitgebreide indicatie Extension of indication to include a new indication for Spravato for the rapid reduction of depressive symptoms in adult patients with a moderate to severe depressive episode of MDD who have current suicidal ideation with intent.
Merknaam Spravato
Fabrikant Janssen
Werkingsmechanisme Receptorantagonist
Toedieningsweg Nasaal
Toedieningsvorm Neusspray
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Esketamine is een glutamaat receptor modulator. Esketamine grijpt aan op de NMDA receptor waardoor er uiteindelijk meer glutamaat vrijkomt wat zorgt voor verhoogde neurotrofe signalering die de synaptische functie in bepaalde hersenregio’s kan herstellen. In tegenstelling tot andere antidepressieve therapieën, werkt esketamine niet direct op monoamine, GABA, of opioïd receptoren.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Februari 2020
Verwachte registratie Januari 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen Breakthrough Therapy Designation door de FDA.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Er zijn geen specifieke middelen die suïcidaal gedrag verminderen of een suïcide kunnen voorkomen. Er is geen afdoende bewijs dat antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren (mogelijk met uitzondering van lithium), anxiolytica en ECT helpen om suïcidaal gedrag te verminderen. Met andere woorden: momenteel is er geen adequate behandeloptie voor deze patiënten.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Er is veel onderzoek gedaan naar (es)ketamine en dit heeft (ook bij oudere patiënten) in vele gevallen een goed en opvallend snel effect na 24 uur. Ook qua bijwerkingen (onder andere hallucinaties) en lange termijn verdraagzaamheid en veiligheid lijkt het gunstig. Als met deze verbeterde/vereenvoudigde toedieningsweg dezelfde of betere resultaten kunnen worden bereikt kan het middel veel meerwaarde hebben bij de behandeling van (therapieresistente) depressie en acute suicidaliteit.
Behandelduur Gemiddeld 4 week/weken
Toedieningsfrequentie 2 maal per week
Dosis per toediening 84 mg
Bronnen NCT03039192

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

500 - 1.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen Het lange(re) termijn effect is in praktijk nog onduidelijk en zal zeker de klinische toepasbaarheid en dus patiënten aantallen beïnvloeden. Uitgaande van ernstige suicidaliteit in kader van een "depressie in engere zin" zal een aantal van 500-1.000 per jaar te verwachten zijn.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 5.000,00
Bronnen Esketamine for the Treatment of Treatment-Resistant Depression: Effectiveness and Value, ICER 2019
Aanvullende opmerkingen De verwachting is dat het meerkosten gaat opleveren. Kosten zullen hoger zijn bij behandeling maar als het inderdaad snel en effectief werkt, ook op lange termijn zal het mogelijk kostenbesparend zijn (QoL, werk gerelateerd, etcetera). De lijstprijs in de Verenigde Staten voor de indicatie treatment resistant depression (TRD) wordt geschat op $30.900 per jaar (is omgerekend ongeveer €27.500). De kosten voor deze indicatieuitbreiding zullen gezien de kortere behandelduur lager uitpakken. De inschatting is dat dit mogelijk een vijfde van de TRD-prijs, ongeveer €5.000. Aangezien dit gebaseerd is op de prijzen in de Verenigde Staten en deze gemiddeld hoger liggen dan in de Europa, zullen de kosten mogelijk lager zijn.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.750.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Ja
Indicaties off-label gebruik Doodswensen of suïcidale uitingen zie je ook veel bij mensen met ernstige somatische pathologie.
Bronnen Fabrikant

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen Fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.