Esketamine

Active substance
Esketamine
Domain
Neurological disorders
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
Indication extension
Main indication
Depression
Extended indication
Extension of indication to include a new indication for Spravato for the rapid reduction of depressive symptoms in adult patients with a moderate to severe depressive episode of MDD who have current suicidal ideation with intent.

1. Product

Proprietary name
Spravato
Manufacturer
Janssen
Mechanism of action
Receptor antagonist
Route of administration
Nasal
Therapeutical formulation
Nose spray
Budgetting framework
Intermural (MSZ)
Additional comments
Esketamine is een glutamaat receptor modulator. Esketamine grijpt aan op de NMDA receptor waardoor er uiteindelijk meer glutamaat vrijkomt wat zorgt voor verhoogde neurotrofe signalering die de synaptische functie in bepaalde hersenregio’s kan herstellen. In tegenstelling tot andere antidepressieve therapieën, werkt esketamine niet direct op monoamine, GABA, of opioïd receptoren.

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Normal trajectory
Submission date
February 2020
Expected Registration
January 2021
Orphan drug
No
Registration phase
Registration application pending
Additional comments
Breakthrough Therapy Designation door de FDA.

3. Therapeutic value

Current treatment options
Er zijn geen specifieke middelen die suïcidaal gedrag verminderen of een suïcide kunnen voorkomen. Er is geen afdoende bewijs dat antidepressiva, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren (mogelijk met uitzondering van lithium), anxiolytica en ECT helpen om suïcidaal gedrag te verminderen. Met andere woorden: momenteel is er geen adequate behandeloptie voor deze patiënten.
Therapeutic value
Potential added value
Substantiation
Er is veel onderzoek gedaan naar (es)ketamine en dit heeft (ook bij oudere patiënten) in vele gevallen een goed en opvallend snel effect na 24 uur. Ook qua bijwerkingen (onder andere hallucinaties) en lange termijn verdraagzaamheid en veiligheid lijkt het gunstig. Als met deze verbeterde/vereenvoudigde toedieningsweg dezelfde of betere resultaten kunnen worden bereikt kan het middel veel meerwaarde hebben bij de behandeling van (therapieresistente) depressie en acute suicidaliteit.
Duration of treatment
Average 4 week / weeks
Frequency of administration
2 times a week
Dosage per administration
84 mg
References
NCT03039192

4. Expected patient volume per year

Patient volume

500 - 1,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

Additional comments
Het lange(re) termijn effect is in praktijk nog onduidelijk en zal zeker de klinische toepasbaarheid en dus patiënten aantallen beïnvloeden. Uitgaande van ernstige suicidaliteit in kader van een "depressie in engere zin" zal een aantal van 500-1.000 per jaar te verwachten zijn.

5. Expected cost per patient per year

Cost
< 5,000
References
Esketamine for the Treatment of Treatment-Resistant Depression: Effectiveness and Value, ICER 2019
Additional comments
De verwachting is dat het meerkosten gaat opleveren. Kosten zullen hoger zijn bij behandeling maar als het inderdaad snel en effectief werkt, ook op lange termijn zal het mogelijk kostenbesparend zijn (QoL, werk gerelateerd, etcetera). De lijstprijs in de Verenigde Staten voor de indicatie treatment resistant depression (TRD) wordt geschat op $30.900 per jaar (is omgerekend ongeveer €27.500). De kosten voor deze indicatieuitbreiding zullen gezien de kortere behandelduur lager uitpakken. De inschatting is dat dit mogelijk een vijfde van de TRD-prijs, ongeveer €5.000. Aangezien dit gebaseerd is op de prijzen in de Verenigde Staten en deze gemiddeld hoger liggen dan in de Europa, zullen de kosten mogelijk lager zijn.

6. Potential total cost per year

Total cost

3,750,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

Off label use
Yes
Indications off label use
Doodswensen of suïcidale uitingen zie je ook veel bij mensen met ernstige somatische pathologie.
References
Fabrikant

8. Indication extension

Indication extension
No
References
Fabrikant

9. Other information

There is currently no futher information available.