Uitgebreide indicatie Extension of Letermovir From Day 100 to Day 200 Post-transplant for the Prevention of Cytomegaloviru
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Letermovir
Domein Infectieziekten
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Virale infecties, overig
Uitgebreide indicatie Extension of Letermovir From Day 100 to Day 200 Post-transplant for the Prevention of Cytomegalovirus Infection in Hematopoietic Stem Cell Transplant
Merknaam Prevymis
Fabrikant MSD
Portfoliohouder MSD
Werkingsmechanisme Virusremmer
Aanvullende opmerkingen Bekostigingskader: GVS voor tabletten / MSZ voor IV.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum 2023
Verwachte registratie 2024
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Met name de hoog risico patiënten en de graft versus host patiënten worden al langer dan 100 dagen in de praktijk behandeld. De indicatie-uitbreiding naar 200 dagen ligt dan ook in de lijn der verwachting.
Behandelduur Gemiddeld 200 dag/dagen
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 240 mg - 480 mg
Bronnen NCT03930615
Aanvullende opmerkingen Deelnemers die HSCT-transplantatie en 100 dagen LET-profylaxe kregen, werden gerandomiseerd naar een extra 100 dagen LET (480mg eenmaal daags alleen of 240mg eenmaal daags voor deelnemers aan ciclosporine A) behandeling.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100 - 150

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GIP databank (1); Expert opinie (2);
Aanvullende opmerkingen Huidige aantal gebruikers letermovir betreft 94 in 2021 (1). Als er uitgegaan wordt van een CMV seroprevalentie van 60%, dan zouden er zo’n 300 patiënten per jaar in aanmerking komen als men massaal overgaat op letermovir als profylaxe, ongeacht inschatting van CMV risico. De schatting is dat een groot deel van de CMV seropositieve allo-BMTs letermovir kunnen krijgen, gezien de studies die verschenen zijn, waar het onderscheid tussen hoog-risico en laag-risico patiënten niet werd gemaakt. Als men gaat kiezen voor pre-emptieve therapie (dus behandelen als er reactivatie van CMV optreedt) dan zal het aantal veel lager zijn. Het meest waarschijnlijke scenario is dat over een jaar of twee nadat de richtlijnen zijn aangepast letermovir als profylaxe gegeven zal worden, bij deze allo BMT groep, hetgeen dan neer zou komen op maximaal 300 patiënten per jaar. Uitbreiding / verandering van indicatie zal langer duren, omdat die studies niet gedaan zijn. Implementatie van richtlijnen zal naar verwachting even duren, dus een aantal van 100 – 150 patiënten na 2 -3 jaar is een realistische inschatting (2).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen GVS-rapport 18/11 letermovir (Prevymis®)
Aanvullende opmerkingen Volgens de budget impact analyse van het Zorginstituut op basis van de originele indicatie kan de prijs per patiënt per jaar afhankelijk van de type behandeling uiteenlopen van €8.550,00 tot €20.700,00. De prijs per patiënt per jaar betreft in 2021 is €19.525.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Zie andere indicatie op de Horizonscan Geneesmiddelen

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.