Nivolumab

Active substance
Nivolumab
Domain
Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
Indication extension
Main indication
Lung cancer
Extended indication
Extension of Indication to include first-line treatment of adult patients with metastatic Non-Small Cell Lung Carcinoma (NSCLC) in combination with ipilimumab.

1. Product

Proprietary name
Opdivo
Manufacturer
BMS
Mechanism of action
PD-1 / PD-L1 inhibitor
Route of administration
Intravenous
Therapeutical formulation
Intravenous drip
Budgetting framework
Intermural (MSZ)
Additional comments
PD-1 remmer. Financieel arrangement van toepassing op alle indicaties.

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Normal trajectory
Submission date
May 2018
Orphan drug
No
Registration phase
No registration expected
Additional comments
Checkmate 227; met PFS primary endpoint in high tumor burden. In februari 2020 is de registratie bij de EMA teruggetrokken door BMS. De CHMP kon op basis van de data geen goede assessment uitvoeren. BMS is niet van plan deze registratieaanvraag opnieuw in te dienen maar zal zich focussen op de combinatie nivolumab, ipilimumab en chemotherapie voor deze indicatie.

3. Therapeutic value

Current treatment options
Platinum doublet chemo, pembrolizumab (PDL1 ≥ 50%), pembrolizumab + chemo. Binnenkort: atezolizumab + bevacizumab + chemo (PDL1 all comers), atezolizumab + chemo
Therapeutic value
No judgement
Substantiation
Studieresultaten: wel een verschil in PFS maar geen verschil in OS, biomarker (tumour mutational load) daarnaast nog niet mogelijk in Nederland.
Duration of treatment
Not found
Frequency of administration
1 times every 2 weeks
Dosage per administration
3 mg/kg
References
https://news.bms.com/press-release/bms/pivotal-phase-3-checkmate-227-study-demonstrates-superior-progression-free-surviva; Hellmann et al. N Engl J Med 2018; 378:2093-2104; NCT02477826 https://www.ema.europa.eu/en/documents/withdrawal-report/withdrawal-assessment-report-opdivo-yervoy-ws/1372_en.pdf
Additional comments
Opdivo 3 mg/kg every two weeks and low-dose Yervoy (1 mg/kg) every six weeks. Median duration of treatment is 4,2 maanden

4. Expected patient volume per year

Patient volume

< 1,193

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR 2016, GIP-databank; Hellmann et al. N Engl J Med 2018; 378:2093-2104
Additional comments
Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Hiervan zal 60% een eerstelijnsbehandeling krijgen (2.700). Hoog tumor mutational burden (TMB ≥ 10 mutaties per megabase) komt bij 44.2% van patiënten voor. Hierdoor komen 1.193 patiënten in aanmerking voor behandeling met nivolumab in combinatie met ipilimumab. De biomarker die nodig is is echter nog niet overal beschikbaar in Nederland.

5. Expected cost per patient per year

Cost
47,000
References
G-standaard, januari 2019; Hellmann et al. N Engl J Med 2018
Additional comments
Ipilimumab 50 mg kost €4.250, ipilimumab 2.000 mg kost €17.000,00. Bij een behandelduur van 4,2 maanden worden 9 toedieningen Opdivo gebruikt: €21.871,00 (9 x €2.430,00) en 3 toedieningen Yervoy: €25.500,00 (3 x €8.500,00). In totaal bedraagt dit €47.371,00. Voor alle indicatie van nivolumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot eind 2020).

6. Potential total cost per year

Total cost

56,071,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

There is currently nothing known about off label use.

8. Indication extension

Indication extension
Yes
Indication extensions
Buiten de indicaties in de Horizonscan geen nieuwe indicatie-uitbreidingen bekend.
References
adisinsight

9. Other information

There is currently no futher information available.