Extended indication Cyramza in combination with erlotinib is indicated for the first-line treatment of adult patients wi
Therapeutic value No judgement
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Ramucirumab
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication Cyramza in combination with erlotinib is indicated for the first-line treatment of adult patients with metastatic non-small cell lung cancer with activating epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations.
Proprietary name Cyramza
Manufacturer Eli Lilly
Mechanism of action Angiogenesis inhibitor
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Monoclonaal antilichaan gericht tegen VEGF2. Ramucirumab blokkeert de binding van VEGF aan VEGFR2 en remt zo de angiogenese

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date July 2019
Expected Registration February 2020
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie in december 2019.

Therapeutic value

Current treatment options Eerstelijns Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs): erlotinib (Tarceva),
Therapeutic value No judgement
Substantiation Geen meerwaarde verwacht ten opzichte van osimertinib.
Duration of treatment Median 11 month / months
Frequency of administration 1 times every 2 weeks
Dosage per administration 10 mg/kg
References Clinicaltrials.gov; NCT02411448; Nakagawa et al. Lancet Oncol. 2019
Additional comments 10 mg/kg ramucirumab elke 2 weken (IV) in combinatie met 150 mg erlotinib dagelijks

Expected patient volume per year

Patient volume

< 21

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Pakketadvies Atezolizumab; Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2554; expertopinie; PALGA database
Additional comments Jaarlijks presenteren er ongeveer 7.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IIIb/IV. Het aantal NSCLC patiënten met EGFR mutaties in 1L is ongeveer 5 tot 10% (375-750). In de praktijk zullen niet alle patiënten vanwege comorbiditeiten in aanmerking komen voor een behandeling, maar ongeveer 80% (300-600). Verder is het testgehalte voor mutaties volgens de PALGA database 70%. Dit brengt het totale aantal patiënten op 210 tot 420. Aangezien de voorkeursbehandeling voor deze indicatie osimertinib zal zijn, is de inschatting dat minder dan 5% in aanmerking zal komen voor deze behandeling (<21 patiënten).

Expected cost per patient per year

References G-standaard juni 2020
Additional comments AIP november 2019: €518,31 voor een flacon van 100 mg. Voor een patiënt van 70 kg worden 7 flacons per 2 weken gebruikt (€3.628,17). Bij een behandeling van een jaar komt dit neer op €3.628,17 x 26= €94.332,42. De kosten van erlotinib komen hier nog bij.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Oesophageal cancer;
References adisinsight
Additional comments Lopende fase 3 studie.

Other information

There is currently no futher information available.