Extended indication Gegeneraliseerde Myasthenia Gravis
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Rozanolixizumab
Domain Neurological disorders
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Muscular diseases other
Extended indication Gegeneraliseerde Myasthenia Gravis
Manufacturer UCB
Mechanism of action Other, see general comments
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments humanized and chimeric monoclonal recombinant monoclonal antibody to FCGRT.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date 2023
Expected Registration 2024
Orphan drug Yes
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Cholinesteraseremmers, corticosteroïden, immunosuppressiva, intraveneuze immunoglobulinen, plasmaferese
Therapeutic value Possible added value for a subgroup
Substantiation In de fase 2 trial met rozanolixizumab werden 43 patiënten met gegeneraliseerde AChR of MuSK MG gerandomiseerd voor 3 wekelijkse subcutane infusies of placebo. Na twee weken zonder interventie werd opnieuw gerandomiseerd tussen drie wekelijks infusies met een lage of hoge dosering. Hoewel het middel goed werd verdragen konden er nog geen klinische effecten worden aangetoond, hiervoor is er momenteel een fase 3 studie gaande. In een kleine RCT met korte behandeling leek het geneesmiddel potentieel van toegevoegde waarde, vooral op basis van de responder analyses. Het lijkt erop alsof het geneesmiddel niet de plaats zal innemen van non-steroïde immunosuppressiva zoals azathiprine, mycofenolaatmofetil, et cetera. (en zeker niet van steroïden of CEI's). Het is wel een potentieel effectieve behandeling bij de patiënten waar nu Ivig of plasmaferese gegeven wordt (het verkort de halfwaarde van IgG in serum waardoor serum IgG concentraties dalen.)
References NCT03971422; NCT04124965; https://n.neurology.org/content/96/6/e853

Expected patient volume per year

Patient volume

< 1,750

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References 1) Spierziekten Nederland
Additional comments In Nederland wordt de prevalentie van gegeneraliseerde Myasthenia Gravis (gMG) patiënten geschat op 1 op 10.000 inwoners. Dit komt overeen met 1.750 patiënten uitgaande van 17,5 miljoen inwoners (1).

Expected cost per patient per year

There is currently nothing known about the expected cost.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No
References Fabrikant
Additional comments ITP clinical program stopped

Other information

There is currently no futher information available.